Viktig information

Om ni skall gräva i vårt område


Anmäl alltid på Ledningskollen.se

Då får Du besked om det finns ledningar i närheten. De sätts ut och markeras utan kostnad. Det gäller alla ledningar, el, fiber, kopparnät, vatten och avlopp.


Det kan bli mycket kostsamt att gräva av en fiberlina

Att laga en 144 fiber kan kosta ca. 100 000 kr.


Observera! Det kan finnas flera slangar i samma schakt.

Fiberledningar följs av ett grönt varnings- och sökband. Ser Du ett sådant finns det en eller flera slangar nära intill.

Vissa sträckor är även samförlagda med Vattenfalls elledningar. Då är varningsbandet gult


Högås Fiber har avtal med ELTEL Uddevalla för utsättning av ledningarna.

De rekommenderar att det grävs för hand inom ett område av 2 meter på var sida om den med rödfärgade pinnar eller målade streck utmärkta ledningen.

Detta står i det svar som den sökande få från Ledningskollen. Detta måste du meddela till den entreprenör som skall utföra arbetet. Eller att du låter

entreprenören själv begära utsättningen.

Den sökande har ansvar att se till att utmärkningen hålls synlig.

Läs mer på Ledningskollen om villkoren.


Skulle olyckan ändå vara framme, ring någon i styrelsen så vi tillsammans kan titta på och klara ut förhållandet på plats, för att vi skall kunna anmäla skadan för lagning. Styrelsemedlemmarnas telefonnr finns här på hemsidan under fliken Kontakt.


Vid kabelskada kommer vi att skicka ett fakturaförslag till den som har ansökt om utsättning, oavsett vem som grävt, för eventuella kommentarer.

Vid fakturering förbehåller sig Högås Fiber rätten att ta ut en kostnad

på ettusen (1000) Kronor exkl. moms för att täcka föreningens administrativa kostnader.


Om det finns oklarheter!

Så snälla ni Träffa oss hellre före än efter!


Högås Fiber


Högås Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Högås med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.


Org.nr: 769624-0584

Bankgiro: 199-0159

Kontaktuppgifter


Adress

Högås Sund 329

451 96 Uddevalla


E-post: klicka här för att sända e-post


Telefon: 0702-06 94 43

Copyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved